Sifat Perniagaan Nabi

Kode Produk : R00093
Nama : Sifat Perniagaan Nabi
Ukuran : 15.5 x 23 cm 294 hal
Harga /@ : Rp 70.000 ,-

  Rp 56.000 ,- *disc
 
Deskripsi Produk:
Perniagaan adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan menurut sebagian ulama, perniagaan merupakan salah satu mata pencaharian yang paling utama. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi shalallahu alaihi wa salam berikut: Dari sahabat Rafi bin Khadij ia menuturkan: Dikatakan (kepada Rasulullah shalallahu alaihi wa salam), 'Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik?' Beliau menjawab, 'Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik.' (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, AI-Hakim, dan disertai oleh Syaikh aI-Albani) Pada zaman modern ini banyak sekali tata cara perniagaan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan sudah tidak jelas lagi mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Mereka banyak terjebak dalam praktek-praktek riba, yang jelas-jelas keharamannya. Buku ini membahas semua permasalahan perniagaan secara Islami, yang banyak kaum muslimin menghiraukannya. Sangat cocok dijadikan sebagai pegangan kita ditengah ramainya syubhat-syubhat jual-beli masa kini. Buku ini semakin lengkap dengan adanya fatwa-fatwa dari Komite Tetap Untuk Riset Ilmiyyah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, yang menjawab setiap permasalahan jual beli masa kini. Maka hendaklah setiap kaum muslimin kembali kepada aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai makanan yang kita makan, diperoleh dari harta yang haram tanpa kita sadari. Selamat membaca!
------------------------
Pengarang: Muhammad Arifin bin Badri M.A
Penerbit: PUSTAKA DARUL ILMI
Berat: 0,6 kg
 

Produk Terkait Sifat Perniagaan Nabi


=== www.tokosofia.com ===


Bagikan ke: